Władze

Zarząd OSP Grybów – Biała Wyżna

 

Prezes:

Naczelnik:

Z-ca Prezesa:

Z-ca Naczelnika:

Sekretarz:

Skarbnik:

Gospodarz:

Opekun MDP:

Członkowie:

Jakub Liszka

Piotr Góra

Sylwia Lichoń

Marcin Koszyk 

Mateusz Filip

Jan Krok

Józef Podwika

Katarzyna Drąg

Waldemar Krok

Komisja rewizyjna

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członek:

Józef Lichoń

Bartłomiej Liszka

Jacek Oleksy