Społeczność

Członkowie OSP KRSG Grybów – Biała Wyżna

Należący do JOT-u:

Dowódcy:

Filip Mateusz

Góra Piotr

Gurba Arkadiusz

Hornik Krzysztof

Koszyk Marcin

Krok Waldemar

Kwasik Dariusz

Lachur Krzysztof

Lichoń Dariusz

Lichoń Sylwia

Liszka Bartłomiej

Liszka Jakub

Podwika Józef

Kierowcy:

Filip Mateusz

Góra Piotr

Gurba Arkadiusz

Kwasik Dariusz

Lachur Krzysztof 

Liszka Bartłomiej

Motyka Krzysztof

Sroka Aureliusz

 

Strażacy – Ratownicy:

Sekuła Marcin

Janusz Robert

Michalik Łukasz

Michalik Sebastian 

Oleksy Jacek 

Kmak Radosław 

Gawryś Adrian 

Demaj Radosław

Oleksy Jakub

Lichoń Paweł 

Liszka Marcin 

Tokarz Marta 

Lichoń Karolina

Filip Aneta 

Rejowski Ireneusz 

Gurba Daria 

Oleksy Tomasz

Członkowie Honorowi:

Paweł Fyda

Stanisław Hotloś

Członkowie:

Wincenty Motyka

Józef Igielski

Franciszek Krok

Kazimierz Motyka

Józef Sekuła

Antoni Święs

Jan Litawa

Wojciech Gruca

Józef Lichoń

Krzysztof Igielski

 

Janusz Korzeń

Stanisław Gruca

Tomasz Filip

Andrzej Radzik

Grzegorz Motyka

Stanisław Liszka

Andrzej Korzeń

Robert Filip

Dariusz Motyka

Dawid Grodzki

Artur Majerski

Mateusz Igielski

Robert Igielski

Rafał Święs

Sławomir Filip

Jacek Poręba

Franciszek Główczyk

Krzysztof Litawa

Piotr Krok

Małgorzata Dziedziak

Łukasz Borzęcki

Katarzyna Drąg

Mateusz Liszka

Anna Dziedziak

Ewelina Lichoń

Edyta Góra 

Konrad Górski

Katarzyna Rzemińska

Kinga Sekuła

Anna Gruca

Członkowie wspierający:

Małgorzata Lichoń

Maria Liszka

Renata Korzeń

Bernadeta Lachur

Małgorzata Filip

Aniela Góra

Helena Główczyk

Teresa Podwika

Beata Janusz