11.05.2022r. Godz. 13:20

11/05/2022 Wyłączono przez Sylwia Lichoń

11.05.2022r. Godz. 13:20
Inspekcja Gotowości Operacyjnej jednostki OSP Grybów-Biała przeprowadzona przez Komendę Miejską Państawowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
Kontrola ma na celu sprawdzenie przygotowania jednostki do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, stanu technicznego pojazdów oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji.
Wynikiem inspekcji była ocena celująca.