Wręczenie promes dla MDP

09/11/2022 Wyłączono przez Sylwia Lichoń

W dniu 9.11.2022 r. Prezes OSP Grybów-Biała wraz z przedstawicielem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięli udział w uroczystej zbiórce z okazji wręczenia promes dla Młodzieżowych Druży Pożarniczych OSP z terenu powiatu nowosądeckiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, a wręczenia promes dokonał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Paweł Żaba wraz z Senatorem Wiktorem Drurlakiem oraz Posłem Patrykiem Wichrem.