Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała za 2021 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała za 2021 rok

18/01/2022 Wyłączono przez Krzysztof Hornik
Dnia 8 stycznia 2022 r. o godz. 18 w budynku remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała za rok 2021.
W zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki OSP Grybów – Biała, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście m.in. Pan Wiktor Durlak Senator RP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pan Antoni Koszyk Wicestarosta Nowosądecki, Pana Paweł Fyda Burmistrz Miasta Grybów, Pan Józef Góra przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi osiedla Biała Wyżna, dh Paweł Motyka Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nowym oraz dh Piotr Wysowski Komendant Gminny ZOSP RP w Grybowie.
Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu OSP prezentowane przez Prezesa Jakuba Liszkę, Naczelnika Piotra Górę. Kolejnym z etapów było sprawozdanie finansowe, Komisji Rewizyjnej oraz został przedstawiony plan działalności na rok bieżący. Najważniejszym punktem zebrania było jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Jednym z głównych punktów Walnego Zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej nadania godności członka honorowego OSP Grybów – Biała zasłużonym członkom. Za wieloletnią działalności i pracę na rzecz jednostki OSP oraz społeczności lokalnej decyzją Walnego Zebrania godność członka honorowego otrzymali następujący druhny i druhowie: Aniela Góra, Helena Główczyk, Wincenty Motyka, Franciszek Główczyk, Antoni Święs, Jan Litawa, Franciszek Krok, Józef Igielski oraz Wojciech Gruca. Ponadto za wieloletnią działalność w Zarządzie OSP Grybów – Biała druh Wincenty Motyka został uhonorowany tytułem „ Prezes Honorowy”. Tradycją stało się, że za zaangażowanie i pracę na rzecz jednostki Zarząd nadaje tytuł „Strażak Roku” jednemu z członków jednostki. Tytuł „Strażak Roku 2021” otrzymał druh Krzysztof Hornik. Nie zabrakło również drobnych upominków i Dyplomów za zaangażowanie i reprezentowanie jednostki dla całej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Grybów – Biała. W dalszej części zebrania nastąpiło podziękowanie za wspieranie rozwoju potencjału ratowniczego jednostki OSP Grybów – Biała oraz przekazanie symbolicznych grawertonów na ręce zaproszonych gości.
Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz wszystkim zaproszonym Gościom oraz za ciepłe słowa skierowane pod adresem naszej jednostki.